top of page

המשרד מספק ללקוחותיו מגוון של שירותים הנותן מענה לצרכיהם בתחומים הבאים: ביקורת, עריכת דוחות כספיים, מיסים, הנהלת חשבונות, וייעוץ עסקי ופיננסי.
המשרד מכוון את היערכותו ושיטות העבודה שלו למגזר העסקים הקטנים והבינוניים.

אנחנו מאמינים כי לעסקים קטנים ובינוניים דרושה כתובת לקבלת מענה בתחומים אלו, מעבר לצרכי החוק ודרישות הדיווח הבסיסיות. אנו תופסים את המשרד ככתובת שנועדה למתן המענה המרכזי לצרכים אלו של לקוחותינו.

bottom of page