top of page

מדוע להתאגד כחברה ומתי להפוך לחברה?

במידה ואת/ה עצמאי/ת אשר הכנסתו/ה החייבת החודשית הינה כ- 25,000 ומעלה (נכון לשנת 2017), ייתכן ויהיה כדאי (רווחי) לך להפוך לחברה בע"מ.

יתרונות של התאגדות כחברה בע"מ:

  • גוף משפטי נפרד: החברה מהווה גוף משפטי נפרד מבעליה, דבר היוצר הגנה משפטית, כאשר ברוב המקרים, החברה היא החשופה, בפני תביעות נושים ותביעות אחרות, ולא בעלי המניות.

  • הקלות במס הכנסה: שיעור המס שמשלמת חברה ישראלית נמוך יחסית (נכון לשנת 2017 מס החברות הינו 24%, ובשנת 2018 ירד ל- 23%), היא אינה חייבת לחלק את רווחיה לבעלי המניות, וכתוצאה מכך מצטברים בחברה כספים המאפשרים גמישות ואפשרויות השקעה בנוחות רבה יותר מאשר ליחידים.

  • המושג חברה יוצר תדמית "יוקרתית" יותר ומקצועית יותר מאשר עצמאי.

 

טרם ההחלטה אם להפוך לחברה בע"מ, יש לבדוק עלות מול תועלת המהלך ועל כן מומלץ להיוועץ עם איש מקצוע.

 

bottom of page