top of page
הנהלת חשבונות
 
שירותי הנהלת חשבונות חד צידית וכפולה לכל סוגי ההתאגדות והפעילויות.
 
פירוט השירותים:
 • רישום תיעוד המסמכים בספרי הנהלת החשבונות על פי נהלים שנקבעו בחוק, כל ענף והוראות ניהול הספרים החלות עליו.
 • הגשת הדיווחים השוטפים והשנתיים לרשויות המס.
 • טיפול שוטף אל מול רשויות המס (מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי).
החזרי מס
 
מי זכאי להחזר מס?
כל עובד אשר עבד אצל יותר ממעסיק אחד במהלך שנת המס או עובד שעבד רק בחלק משנת המס.
כמו כן רבים מהעובדים לא דורשים את נקודות הזיכוי המגיעות להם על פי חוק. המקרים היותר נפוצים הם כדלקמן:   
 • תואר אקדמי , לימודי מקצוע.
 • הורה עצמאי.
 • תשלום דמי מזונות.
 
את החזרי המס ניתן לתבוע עד 6 שנות מס אחורה.
המשרד ילווה את כל התהליך, החל מאיסוף החומר ועד קבלת ההחזר לחשבון הבנק של הלקוח.
עצמאים ושותפויות
 
ליווי עצמאים ושותפויות, החל משלב פתיחת התיקים ברשויות ועד ליווי שוטף בחיי העסק.
טרם פתיחת התיקים ברשויות, תישקל ותיבחר החלופה הנכונה והמתאימה ביותר ללקוח, בה הוא יחליט לפעול:
 • עוסק פטור
 • עוסק מורשה
 • עמותה
 • שותפות
 • חברה בע"מ
הצהרות הון
 
הצהרת הון יש להגיש רק על פי דרישה מפורשת של רשות המיסים.
לרוב הדרישה מופנית לעצמאים ולבעלי חברות וכן לשכירים שהכנסתם עולה על תקרה שנקבעה בתקנות.
 
חשבונאות וביקורת
 
המשרד מתמחה בכללי החשבונאות והביקורת הישראליים ומעניק שירותים לחברות פרטיות.
כמו כן, על לקוחות המשרד נמנים חברות מענפי הפעילות הבאים:
 • נותני שירותים: ייעוץ, מחשוב ואבטחת מידע, השכרת רכבים וליסינג
 • מסחר: טכנולוגיה, טקסטיל, קוסמטיקה, שיווק והפצה
 • יצרנים: מזון, טקסטיל
 
 
חשבות שכר
 
הכנת תלוש משכורת הינה מיומנות הדורשת הבנה בדיני עבודה ובחוקי המיסוי.
 
פירוט השירותים:
 • הפקת תלושי שכר
 • דיווחים ותשלומים שוטפים לרשויות המס
 • ייעוץ בתחום דיני עבודה
bottom of page